Stram udlændingepolitik

Vi kan ikke tage imod flere ukvalificerede indvandrere og flygtninge fra den tredje verden uden at få massive sociale problemer og kulturelle sammenstød i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at jeg er en af de politikere i Folketinget, som ønsker en stram  udlændingepolitik. Det gør jeg absolut ikke, fordi jeg ikke kan lide mennesker fra andre lande, men fordi jeg er dybt bekymret for, om vi kan bevare vores harmoniske samfund, hvis de etniske mindretal fortsætter med at vokse. Jeg betragter det som Danmarks største udfordring og vores generation af politikeres vigtigste opgave. 

Der er nu omkring 500.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark, og mange af dem lever på samfundets bund. Det kan vi se på uddannelses-, kriminalitets- og beskæftigelsesstatistikkerne. Det skaber en ny etnisk underklasse, hvilket er en social katastrofe og alvorligt udfordrer sammenhængskraften i Danmark. Det er så stor en ændring af Danmark, at det vil stå i historiebøgerne om tusind år. 

Vi må holde op med at forsøge at afhjælpe verdens elendighed ved at flytte folk til Danmark. Det forslår som en skrædder i helvede overfor verdens fattigdom og krige, men det skaber store problemer i vores samfund. Vi skal i stedet løfte vores ansvar overfor den tredje verden med frihandel, sikkerhedspolitik og i nogle tilfælde ulandshjælp.

Stram udlændingepolitik i fremtiden

Hvis antallet af indvandrere i Danmark skal holde op med at vokse og helst falde, skal man gøre sig klart, at der skal ret drastiske tiltag til. Det kræver en stram udlændingepolitik. Også strammere end den er i dag. Ellers fortsætter udviklingen uundgåeligt mod større og større etniske mindretal. 

For det første skal der være et stop for asylansøgere i Danmark. De skal hjælpes i nærområderne. 

For det andet skal kriminelle udlændinge udvises, og de skal under ingen omstændigheder have permanent ophold og slet ikke statsborgerskab. Ingen udlændinge har ret til at være i Danmark. Det er kun noget, de skal have, hvis vi synes, det er gavnligt. Og det er svært at se, hvorfor vi skulle finde det gavnligt at have udlændinge her i landet, hvis de overtræder vores lovgivning. 

For det tredje bør vi give et større tilskud til, at folk, der er blevet danske statsborgere indenfor de sidste 40 år og stadig ikke er i arbejde, kan rejse tilbage til deres oprindelige hjemland frivilligt. Disse mennesker kan ikke udvises, men vi kan måske overtale nogle til at rejse frivilligt, hvis vi giver et større tilskud. Det vil give et meget stort overskud for den danske stat, da vi så slipper for at betale kontanthjælp eller lignende til dem.

I forhold til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er jeg stor tilhænger af det. Vi bør byde højtuddannede velkommen, da danske virksomheder er meget afhængige af dem. Det bør ikke blive til permanent indvandring, men vi skal være bedre til at give midlertidige opholdstilladelser til folk, der kan få arbejde i Danmark. Det bliver vi rigere af. 

Det har jeg allerede gjort for en stram udlændingepolitik:

  • Stemt for alle de mere end 100 stramninger, som er gennemført i regeringsperioden.
  • Afvist statsborgerskab til folk, der har brudt loven, da jeg var medlem af indfødsretsudvalget.
  • Kæmpet for en stram udlændingepolitik i hele min tid som politiker. Også langt før det blev moderne.

Det vil jeg gøre yderligere:

  • Åbne Danmark for midlertidig kvalificeret arbejdskraft i de perioder (som nu) hvor der mangler arbejdskraft. 
  • Lukke Danmark fuldstændig for indvandring, der ikke er til Danmarks fordel, og i stedet hjælpe mere i nærområderne med ulandshjælp og beskyttelse.
  • Hjemsende alle kriminelle udlændinge og give større tilskud til, at danske statsborgere med oprindelse i et fremmed land kan rejse hjem frivilligt.