Stærkt forsvar

Som formand for Folketingets forsvarsudvalg (indtil jeg blev erhvervsminister) er Forsvaret den sag, jeg har brugt allermest tid på, og efter det seneste forsvarsforlig arbejder jeg videre for et endnu stærkere forsvar.

Forsvarsforliget, som blev indgået i februar 2018, er det største politiske resultat i min karriere. Med forliget stiger forsvarsbudgettet fra ca. 21 milliarder i 2017 til ca. 26 milliarder i 2023. Det er første gang siden den kolde krig, at Forsvaret får et betydeligt løft, og det er nok det område indenfor staten, som bliver løftet mest overhovedet i denne valgperiode. Selvom man altid gerne vil have endnu mere til sine mærkesager, er det svært at være utilfreds, når man brænder for Forsvaret, som jeg og mit parti gør.

Jeg har selv været soldat, og jeg synes, det er statens kerneopgave nr. 1 at sørge for sikkerhed i et land. Den tryghed, vi har i Danmark, er ikke noget naturgivent. Den har vi kun, fordi vi har arbejdet hårdt for den og investeret i den sammen med vores allierede. 

Derfor skal vi heller ikke acceptere, at freden og ordenen i Europa bliver udfordret af, at Rusland nu to gange har invaderet sine nabolande i Østeuropa i Georgien og Ukraine indenfor de sidste ti år. Der er ingen undskyldning for disse militærinvasioner, som er sket helt uden, at der var blot en antydning af en militær trussel mod Rusland. I Ukraine er næsten to millioner mennesker sendt på flugt, og der er over 10.000 døde (per februar 2018). Det er meget alvorligt og truer stabiliteten i Europa.

Jeg er tilhænger af, at NATO har det militære overherredømme. I modsætning til hvad folk tror, er det faktisk ikke tilfældet i vores region i dag. Rusland står stærkere end NATO i Østersøregionen. Derfor er der behov for, at vi investerer mere i vores sikkerhed sammen med vores NATO-partnere. 

Jeg betragter det ikke som sandsynligt, at vi får en militær konflikt med Rusland, men netop for at undgå denne potentielle katastrofe, er det nødvendigt at vi står stærkere. Et stærkt forsvar er den bedste garanti for fred. Det er vores brandforsikring, som vi aldrig håber at få brug for, men som det er uansvarligt ikke at have.

Det har jeg allerede gjort for Forsvaret:

 • Forhandlet det første forsvarsforlig i flere årtier på plads, hvor forsvarsbudgettet stiger. Mine personlige aftryk var blandt andet:
  • Øget værnepligt.
  • Bevarelse af Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.
  • En helhedsplan for de historiske bygninger på Nyholm, når Søværnets Officersskole flytter derfra.

Det vil jeg gøre yderligere:

 • Fortsætte kampen for at forsvarsudgifterne hæves til 2% af BNP. Herunder:
  • Flere kampfly så Danmark får mindst 40 operationelle F35-fly.
  • Genanskaffelse af ubåde så Danmarks flåde kan beskytte sig selv og de danske farvande.
  • Opgradering af en fuldt operationel 1. og 2. brigade i Hæren.
  • Længere værnepligt og genopbygning af mobiliseringsforsvaret så værnepligten ikke blot bliver en sjov oplevelse men også en militær kapacitet og et reelt bidrag til Danmarks forsvar.