Min politik

Et velstående fædreland med frie borgere.

Danmark skal bevare sin position som et af verdens rigeste lande. Det er bedre at investere i at sænke skatten og styrke uddannelserne end at leve over evne og love folk en masse ydelser, som de egentlig ikke har brug for og som der ikke er råd til. Du skal derfor ikke stemme på mig, hvis du vil have efterløn, ældrechecks, gratis internet, billigere togbilletter, højere SU og mere hjemmehjælp. Velfærd er ikke noget, man deler ud. Det er noget, borgerne skaber. 

Den offentlige service skal være i orden. Folkeskoler og børnehaver skal ikke være nedslidte, men gode og uden ventelister. Vi skal fokusere på kerneydelserne og skære fedtet væk, så vi ikke skal have verdens største offentlige sektor. Der er masser af muligheder for at effektivisere og prioritere bedre. 

Ydelser skal gives efter behov. Det er umoralsk, at folk, der har en høj indkomst modtager børnepenge fra staten. De skal bare have lov at klare sig uden at blive flået i skat.

Som konservativ og borgerlig er jeg modstander af, at staten hele tiden tiltager sig mere og mere magt over borgerne. Jeg har længe kæmpet for at få indført et lovgivningsloft, så mængden af lovgivning og regler ikke bliver ved med at vokse. Både for virksomheder og borgere er der alt for mange regler. Det er umuligt at overskue og indskrænker vores frihed til at leve som vi har lyst. Jeg er modstander af overvågning, og imod eksempelvis feriepengesystemet, heldagsskoler, tvungen barsel til mænd og mange andre love, som fratager folk deres frie valg til at gøre, som de vil.

Vi skal altid huske på, at Danmark ikke er en virksomhed. Det er et fædreland, hvor vi har et nationalt fællesskab baseret på vores sprog, historie og traditioner. Det skal vi værne om. Både danskere og indvandrere skal lære mere om vores historie, sprog og samfund for at kunne fungere i fællesskabet.

Mine mærkesager