Rent miljø

Naturen er i sidste ende vigtigere end penge, og vi skal passe godt på både den og klimaet.

Det Konservative Folkeparti er det grønne parti i den blå blok. Vi  vil gerne investere i et rent miljø. Vi skal selvfølgelig gøre det så billigt og effektivt som muligt, men vi skal omvendt ikke lade kommercielle interesser dominere over miljøet. 

Som mange husker havde jeg et sammenstød med Venstre om dette i forbindelse med landbrugspakken i februar 2016, hvor jeg insisterede på, at regeringen skulle fremlægge retvisende tal for, hvordan vandmiljøet bliver påvirket, når landmændene får lov til at sprøjte mere på markerne. 

Jeg fik i den forbindelse også forhindret, at mange tusinde kilometer danske vandløb mistede den beskyttelse og udvikling, der ligger i de såkaldte vandplaner. 

Der skal selvfølgelig være plads til landbrug i Danmark, men der skal også passes godt på miljøet.

Jeg tror ikke, der er tvivl om, at Danmark ville have godt af at dyrke jorden lidt mindre intensivt, end vi gør i dag. Det vil være gavnligt med flere naturområder og flere økologiske landbrug, hvor markerne ikke bliver sprøjtet med kvælstof og sprøjtemidler. Derved vil belastningen af vandmiljøet bliver mindre og naturen sundere.

Det har jeg allerede gjort for miljøet:

  • Reddet tusindvis af kilometer vandløb fra at miste beskyttelse i forbindelse med landbrugspakken, hvor der var et ønske om at tage dem ud af de såkaldte vandplaner, hvilket Konservative sagde nej til.
  • Konservative har gennem hele valgperioden kæmpet for ambitiøse miljø- og klimamål, og derfor er VKLA-regeringen meget mere fokuseret på miljøet end V-regeringen var. 
  • Der er vedtaget flere megavindmølleparker og oprettet naturområder i hele Danmark.

Det vil jeg gøre yderligere:

  • Kæmpe videre for ambitiøse bindende mål for vedvarende energi i EU.
  • Fortsætte kampen for vandmiljøet i Danmark.
  • Kæmpe for skattemæssig favorisering af miljøteknologier og miljøvenlige biler.
  • Satse benhårdt på teknologi, som kan indsamle CO2 og filtrere den fra på fabrikker og biler i stedet for på tiltag som kødfrie dage og stop for flytrafik.