Rent miljø

Naturen er i sidste ende vigtigere end penge.

Det Konservative Folkeparti er det grønne parti i den blå blok. Vi  vil gerne investere i et rent miljø. Vi skal selvfølgelig gøre det så billigt og effektivt som muligt, men vi skal omvendt ikke lade kommercielle interesser dominere over miljøet. 

Som mange husker havde jeg et sammenstød med Venstre om dette i forbindelse med landbrugspakken i februar 2016, hvor jeg insisterede på, at regeringen skulle fremlægge retvisende tal for, hvordan vandmiljøet bliver påvirket, når landmændene får lov til at sprøjte mere på markerne. 

Der skal være plads til landbrug i Danmark, men grænsen er nået, hvis ikke vi samtidig kan bevare et rent vandmiljø.

Jeg tror ikke, der er tvivl om, at Danmark ville have godt af at dyrke jorden lidt mindre intensivt, end vi gør i dag. Det vil være gavnligt med flere naturområder og flere økologiske landbrug, hvor markerne ikke bliver sprøjtet med kvælstof og sprøjtemidler. Derved vil belastningen af vandmiljøet bliver mindre og naturen sundere.