Hovedstadsområdet

Da vi sad i regering, var jeg den eneste minister, der var valgt i Københavns Omegn, og var formand for regeringens hovedstadsudvalg. Det er vigtigt, at der også er fokus på vores del af Danmark.

Alle medlemmer af Folketinget er opstillet og valgt i et område af Danmark, som de dermed repræsenterer i Folketinget. Jeg repræsenterer Københavns Omegn, og der er meget at kæmpe for.

I januar 2019 fremlagde jeg på den borgerlige regerings vegne en stor plan for udviklingen af hovedstadsområdet. Den indeholdt over 100 forskellige projekter lige fra støjvolde ved motorvejene på Vestegnen, udbygning af Køge Bugt Strandpark, et nyt industriområde ved Avedøre Holme, nye boligområder ved Herfølge og mange andre byer til udvidelse af motorvejene rundt om København, så trafikken kan fungere. Vi bevarede det samme antal hektar grønne områder, men gav mulighed for nye arbejdspladser og boliger i hele Hovedstadsområdet fra Helsingør til Køge og Roskilde. Planen estimeredes at give plads til over 50.000 arbejdspladser. Det er et projekt, som jeg personligt lagde virkelig meget energi i.  Planen blev gennemført i foråret 2019 og får meget stor betydning for hovedstadsområdet. 

I foråret 2019 fremlagde regeringen desuden sammen med Dansk Folkeparti en meget stor ti-årig investeringsplan for ny infrastruktur i Danmark. Det rummede de trafikprojekter, som er nødvendige for, at hovedstadsområdet kan fungere. Desværre blev denne plan dog skrottet, da vi mistede flertallet, og den nye regering har ikke haft samme fokus på at investere i infrastruktur.

Jeg er modstander af udflytning af flere statslige arbejdspladser medmindre, der er faglige begrundelser for det, og jeg kæmper naturligvis for at reducere den såkaldte ‘udligning’, hvor hovedstadskommuner betaler til kommuner i provinsen, som i visse tilfælde ender med at have flere penge end de kommuner, som betaler. 

Nedenfor kan man se et interview, hvor jeg forklarer hovedstadsplanen. 

Det har jeg allerede personligt gjort for Hovedstadsområdet:

  • Gennemført en meget stor hovedstadsplan med nye boliger, grønne områder, støjværn og arbejdspladser i de 34 hovedstadskommuner. Læs planen her.
  • Skaffet ekstraordinære midler til vedligeholdelse af Mindelunden i Hellerup og udvidelse af Frilandsmuseet i Brede.
  • Været med til at kæmpe et ekstra bidrag til hovedstadskommunerne hjem i forbindelse med sidste reform af udligningsordningen.
  • Forhandlet boligskattereformen på plads i 2016, hvor vi fik lagt en dæmper på boligskatternes himmelflugt.
  • Kæmpet indædt imod letbanen i Københavns Omegn.

Det vil jeg kæmpe videre for:

  • Mere støjværn ved motorvejene i Lyngby, Gentofte og på Vestegnen.
  • At stoppe letbanen (Selvom det ser meget, meget svært ud, fordi alle partier undtagen Konservative ønsker at fastholde projektet).
  • Sænke ‘udligningen’, hvor hovedstadskommuner betaler til kommuner med flere penge i provinsen.
  • Fastfryse boligskatterne, så de ikke kan stige mere.