Lavere skat og færre regler

Vi skal ikke bare have lavere skat. Vi skal også have mere simpel skat

Danmark har det næsthøjeste skattetryk i OECD. Der er altså næsten ingen andre civiliserede lande, hvor folk bliver frataget en lige så stor del af deres penge som i Danmark. Det er meget svært at se det rimelige i. 

Det er ikke kun vigtigt, at skatterne bliver lavere, men også at skattesystemet bliver mere simpelt. Det ligger mig meget på sinde, at skiftende regeringer holder op med at finde på nye skatter og afgifter at skrue på, men i stedet blot får sat de eksisterende skatter ned.

Som erhvervsminister fik bla. afskaffet affaldsgebyret for alle danske virksomheder og sat gang i en lang række forenklinger af bla. NemID, indberetningerne til Erhvervsstyrelsen og meget andet. 

Hvis hverdagen virkelig skal blive nemmere for borgere og virksomheder, skal vi eksempelvis have afskaffet arbejdsmarkedsbidraget og feriepengesystemet, så skat og løn bliver meget nemmere at gennemskue og regne efter. Vi kan sagtens indrette et både socialt retfærdigt og mere simpelt skattesystem, hvis vi vil. 

Boligskatterne udgør en særlig udfordring, fordi de rammer ekstremt hårdt og koncentreret i bestemte geografiske områder. Grundskylden er grundlæggende en skat på at bo i villa i hovedstadsområdet, og det har jeg som valgt i hovedstaden virkelig svært ved at acceptere.

Det har jeg allerede personligt gjort:

  • Afskaffet affaldsgebyret (og dermed 300.000 girokort om året for danske virksomheder).
  • Sat 42 initiativer i gang for at fjerne bureaukrati og snærende regler for danske virksomheder. Når de er gennemført, vil der være færre indberetninger, skemaer og andet bureaukrati og snærende regler svarende til en værdi på 3,8 milliarder kroner om året for danske virksomheder. (Når man regner værdien af arbejdstid på bureaukrati og tabt fortjeneste pga. snærende regler sammen. Vel at mærke netto. Dvs. når lægger sammen hvad vi har indført og afskaffet af regler fra 2015 til 2019). Læs om alle initiativerne her.
  • Som konservativ finanslovsforhandler fik jeg sikret skattelettelser for ca. 400 millioner kr. om året med finansloven for 2019.

Det vil jeg gøre yderligere:

  • Fortsat kæmpe for flere lettelser af topskat, bilafgifter, boligskatter og de fleste andre skatter og afgifter.
  • Afskaffe arbejdsmarkedsbidraget, feriepenge og ATP, så skattesystemet bliver mere simpelt.
  • Kæmpe videre for at nedkæmpe enhver form for overflødigt bureaukrati for danske virksomheder (og borgere).