Hård kurs mod økonomisk kriminalitet i finanssektoren

Der skal slås benhårdt ned på folk, der deltager i eller ser gennem fingre med økonomisk kriminalitet for enorme milliardbeløb.

Min tid som erhvervsminister gik i høj grad gået med at håndtere den enorme hvidvaskskandale i Danske Bank. 

Vi skal ikke straffe folk for at komme til at lave småfejl. Der er rigtig mange regler, og virksomheder kan godt uforsætligt komme til at overtræde nogle af dem uden, at det er ond vilje.

Men den store økonomiske kriminalitet, som foregik i Danske Bank, og den udbyttesvindel, som er foregået i andre banker, når de har lænset statskasserne for milliardbeløb ved at kræve udbytteskat tilbage, selvom de aldrig har betalt den, er utilgivelig. Det er dybt alvorlig kriminalitet, og der skal slås benhårdt ned.

Jeg fik strammet lovgivningen gevaldigt og bla. ottedoblet bøderne for hvidvask i store danske banker. Samtidig fik jeg afsat mange flere ressourcer til myndighederne, så de bedre kan kontrollere bankerne. 

Arbejdet er langt fra færdigt. Vi har et stort behov for at få styrket tilsynet med bankerne. 

Det har jeg allerede gjort:

  • Tilført 30 årsværk til bagmandspolitiet til bekæmpelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet.
  • Ottedoblet bøderne for hvidvask, så en sag som Danske Banks kan udløse en bøde på 24-30 milliarder kroner.
  • Skærpet det personlige ansvar for bankledelser for økonomisk kriminalitet.
  • Igangsat en reform af Finanstilsynet for at få et meget mere aggressivt og stærkt tilsyn.

Det vil jeg gøre yderligere:

  • Give myndighederne alle nødvendige ressourcer og hjemler til at optrevle Danske Banks sag for at få draget de skyldige til ansvar.
  • Styrke Finanstilsynet med ressourcer, adgang til oplysninger i bankerne, whistleblowerbeskyttelse og meget mere.
  • Forlænge forældelsesfristerne i sager om økonomisk kriminalitet, så de ikke løber ud i sandet.
  • Styrke domstolenes kompetencer til at forstå økonomisk komplicerede sager.
  • Styrke EU’s samarbejde mellem finanstilsynene.