Færre regler

Der er alt for mange regler i Danmark. Det er umuligt at finde rundt i og koster oceaner af tid.

Alle er enige i, at det er et problem, men de fleste politikere tror, de kan løse problemet ved kun at gå til kamp mod de mest åbenlyst tåbelige regler. Det er en god start. Men det er slet, slet ikke nok.

Hvis man skal gøre livet mere simpelt for borgere og virksomheder, må man forstå, at næsten alle regler er indført med et formål. Det er ret få regler, man kan afskaffe, uden at der genopstår små uretfærdigheder. Hvis man virkelig vil bureaukratiet til livs, må man leve med dette og vægte simplicitet højere end milimeterretfærdighed.

Tag skattesystemet som et eksempel. Næsten ingen danskere kan i dag forstå deres selvangivelse, fordi vi ikke bare betaler indkomstskat. Vi betaler også feriepenge, ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Og virksomhederne betaler derudover et hav af andre småbeløb til barselsfonde, praktikpladser og meget andet. Der kommer rigtig mange girokort, og det tager rigtig mange timer at holde styr på.

Vi kunne spare enorme beløb i administration og gøre hverdagen meget lettere for både virksomheder og lønmodtagere, hvis vi droppede disse ordninger og bare betalte indkomstskat, moms og selskabsskat. Så kunne folk selv spare op til deres ferie, og selskabsskatten måtte så være lidt højere for at betale for en barselsfond, praktikpladser og så videre.

Det er ikke, fordi Folketinget direkte ønsker, at tingene skal være indviklede. Men Folketinget prioriterer ikke simplicitet højt nok til at ville afskaffe én eneste af disse småordninger og så leve med, at skatten dermed ville blive fordelt lidt anderledes. Man har forelske sig i en model, hvor virksomhederne bidrager med et bestemt beløb per ansat til en barselsfond, og derfor udsendes der et særskilt girekort til denne ordning, selvom det helt åbenlyst ville være mere simpelt blot at indkræve disse penge over selskabsskatten eller indkomstskatten.

Så længe Folketinget ikke prioriterer simplicitet højt nok til at holde antallet af småordninger, tilskud, fradrag og småafgifter nede … ja, så længe kommer vi til at leve i et land, hvor der kun kommer mere og mere bureaukrati og administration.