Mine grundholdninger

- et velstående fædreland med frie borgere

Danmark skal bevare sin position som et af verdens rigeste lande. Det er bedre at investere i at sænke skatten og styrke uddannelserne end at leve over evne og love folk en masse ydelser, som de egentlig ikke har brug for og som der ikke er råd til. Du skal derfor ikke stemme på mig, hvis du vil have efterløn, ældrechecks, gratis internet, billigere togbilletter, højere SU og mere hjemmehjælp. Velfærd er ikke noget, man deler ud. Det er noget, borgerne skaber. 

Den offentlige service skal være i orden. Folkeskoler og børnehaver skal ikke være nedslidte, men gode og uden ventelister. Vi skal fokusere på kerneydelserne og skære fedtet væk, så vi ikke skal have verdens største offentlige sektor. Der er masser af muligheder for at effektivisere og prioritere bedre. 

Ydelser skal gives efter behov. Det er umoralsk, at folk, der har en høj indkomst modtager børnepenge fra staten. De skal bare have lov at klare sig uden at blive flået i skat.

Som konservativ og borgerlig er jeg modstander af, at staten hele tiden tiltager sig mere og mere magt over borgerne. Jeg har længe kæmpet for at få indført et lovgivningsloft, så mængden af lovgivning og regler ikke bliver ved med at vokse. Både for virksomheder og borgere er der alt for mange regler. Det er umuligt at overskue og indskrænker vores frihed til at leve som vi har lyst. Jeg er modstander af overvågning, og imod eksempelvis feriepengesystemet, heldagsskoler, tvungen barsel til mænd og mange andre love, som fratager folk deres frie valg til at gøre, som de vil.

Selvom økonomien i øjeblikket er Danmarks største udfordring, så skal vi altid huske på, at Danmark ikke er en virksomhed. Det er et fædreland, hvor vi har et nationalt fællesskab baseret på vores sprog, historie og traditioner. Det skal vi værne om. Både danskere og indvandrere skal lære mere om vores historie, sprog og samfund for at kunne fungere i fællesskabet.

Mine mærkesager

1.Strammere udlændingepolitik

Regeringen og Liberal Alliances lempelser af udlændingepolitikken skal rulles tilbage. Der skal lukkes færre ukvalificerede indvandrere og flygtninge ind i Danmark. Kriminelle skal udvises. Der skal ikke gives opholdstilladelse til folk, som PET mistænker for at have terrorforbindelser eller -sympatier, og mulighederne for frivillig repatriering skal også udvides.

2.Mere simpel og lavere skat (særligt grundskyld)

Udover at verdens højeste skattetryk skal sænkes, skal skattesystemet også simplificeres. Folk skal kunne forstå deres selvangivelse. Der er ingen fornuftig grund til at have ATP, arbejdsmarkedsbidrag og sundhedsbidrag i stedet for blot at have en trækprocent. Registreringsafgiften for biler skal ned. Og for erhvervslivet skal en lang række punktafgifter afskaffes.  

Boligskatterne udgør en særlig udfordring, fordi de rammer ekstremt hårdt og koncentreret i bestemte geografiske områder. Der er kommuner i hovedstadsområdet, hvor gennemsnitlige boligejere i de kommende år får en årlig ekstraregning på store femcifrede beløb om året. Det er der ingen rimelighed i, og derfor skal grundskylden fastfryses på sit nuværende niveau eller lidt lavere.

3.En mindre offentlig sektor

Der skal ikke spares på sundhedsvæsenet, politi, forsvar og uddannelser. Men mange andre steder kan der godt spares i den offentlige sektor. Nulvækst i udgifterne må være et minimum. Den offentlige sektor er en af verdens største og må ligesom alle andre begrænse sig. Den kan ikke blive ved med at vokse. Kommunerne kan godt klare sig for færre midler. Der kan spares på bla. beskæftigelsesindsatsen, som er blandt verdens dyreste og stadig har en masse nytteløse kurser og jobkonsulenter. Det samme gælder integrationsindsatsen, som for det meste er dyr men nytteløs.

4. Mindre generøse overførselsindkomster
5. Mere målrettet hjælp til samfundets svageste
6. Stærkere forsvar
7. Mindre overvågning af danskerne
8. Flere ressourcer til politiet
9. Styrkelse af Rigsfællesskabet
10. Halvering af DR’s budget og afskaffelse af licensen

Boblere: Flere penge til den historiske kulturarv i Danmark, afskaffelse af feriepengesystemet, mindre udligning mellem kommunerne, havnetunnel i København.